Det handlar om hormoner Aminosyror (Minsta beståndsdelen av protein) i vår kost påverkar kroppens utsöndring av hormonerna glucagon och insulin. Tack vare det har vi möjligheten att påverka balansen mellan utsöndringen av dessa hormoner. Sojaprotein och många andra vegetabiliska protein …

Kan Vegansk Kost Förebygga Cancer? Läs mer »

Vad vi som konsumenter efterfrågar påverkar jordbrukets produktion.  Modernt jordbruk har tyvärr påverkat vår miljö negativt på många olika sätt.Bland annat genom att förorena jorden, vattendrag, grundvattnet och genom jorderosion. Utöver detta har vårt jordbruk även blivit beroende av importerad olja …

Vår planet: Betyder det något vad vi äter? Läs mer »

Vegetariska dieter  är ofta associerade med olika hälsofördelar. Bland annat på grund av att det oftast har ett högre innehåll av fiber, folsyra, vitamin C, kalium, magnesium och många olika fytokemikalier. Fettkällorna i  vegetarisk kost består också mestadels av omättade fettsyror …

Vegansk kost och hälsa Läs mer »