Hälsa, Kost & G.M.O

Hälsa, Kost & G.M.O

En Viktig Debatt

Har under min arbetsdag idag som undervisare på Suhrs Madakademi i Köpenhamn berört områdena G.M.O, ekologi, klimatförändringar och vår hälsa. Jag har haft ett fantastisk gäng deltagare, som alla varit insatta och intresserade av ämnet, vilket har lett till fantastiskt intressanta debatter!P1010208

Fokus har varit på kost, eller som jag vill kalla det, den mat vi äter. vi har diskuterat allt från matens inverkan på oss, vårt samhälle och vår planet. Det är en lögn att påstå att vi nådde koncensus, men vi breddade våra perspektiv och var överens om att G.M.O. antagligen är dåligt för oss och vår natur.

Lagstiftning i Skandinavien, EU och Nordamerika

Några av de frågor som kom på bordet var hur, och om, EU’s lagstiftning skyddar oss mot att ofrivilligt få i oss genmodifierade livsmedel, både från första och andra led i födokedjan. Själv tycker jag att vi än så länge ska vara glada för den lagstiftning som existerar, men vi får inte ta den för givet. Där höjs fler och fler röster om att EU borde sänka kraven på de företag som vill använda sig av modifierade grödor. Till dem vill jag gärna påminna att vi idag har stora problem runt om i världen till följd av G.M.O. och att vi enligt många ledande forskare inom genetik gjort fel från början när vi antog att ”1 gen” var lika med ”1 effekt”. Denna teori fick se sig förkastad när den mänskliga genomen blivit kartlagd och forskare insåg att där var långt ifrån tillräckligt många gener för att var protein i vår kropp skulle vara byggd utifrån 1 gen.

Vilka möjligheter har vi

Utifrån den här nya kunskap, och den uteblivna ökningen av avkastning från G.M.O.-grödor, som var ett av argumenten som framhölls för att påskynda godkännande av G.M.O. i USA och Kanada bör vi kanske se oss om efter andra möjligheter för att föda jordens växande population.

Ett sätt är att minska konsumtionen av animaliska produkter, vilket radikalt minskar vår påfrestning på miljön. Ett annat sätt är att gå från det så kallade konventionella lantbruket, och arbeta hårdare för ekologi, och stadsodlingar. Detta ökar inte bara variation av vad vi äter, men också förståelsen för var vår mat kommer ifrån.

kockAnnons: [GARD]