Under de senaste åren har ett flertal studier gjorts för att undersöka fördelarna av ett aktivt hälsoarbete på arbetsplatser. Bland annat en studie på tandläkarkliniker där de anställda blev uppdelade i tre grupper. Grupp 1 fungerade som kontrollgrupp, och arbetade som …

Kunskap Läs mer »