The Metabolic Syndrome

The Metabolic Syndrome

Har gjort ett arbete om det som vi på svenska benämner som det Metabola Syndromet. Syndromet är en samling av riskfaktorer som har ett tätt samband med övervikt, fetma och fysisk inaktivitet och som av många experter spås att bli ett av framtidens största hälsoproblem.

Vill ni veta mer så klicka här.