Kolhydrats hämmande produkter

Kolhydrats hämmande produkter

Kolhydrats hämmande produkter– Den mest korkade genvägen till ett hälsosamt liv?

En produkt lanseras för tillfället på de flesta medier, samt i tv. Produkten lovar viktkontroll och behandling för personer som lider av övervikt eller fetma. Preparatet är ett glycoprotein framställt ur kidney bönor (Phaseolus vulgaris) och har kliniskt bevisat effekt på att förhindra upptaget av kolhydrater från kosten, och på så sätt minska det totala kaloriintaget.

Tanken god

Tanken bakom produkten är säkert god. Men det blir aldrig lika bra som en varierad sund kost i rätt mängd. En av orsakerna är att essentiella vitaminer, som till exempel de vattenlösliga B-vitaminerna, är bundna till kolhydraterna. Den andra anledningen är att det inte löser det huvudsakliga problemet med osunda kostvanor och för högt energiintag.

1 milliard människor svälter

Utöver de tidigare nämnda problemen finns också ett antal rent etiska och moraliska problem. Ca 20 procent av världens befolkning svälter idag och världsbanken ser mörkt på framtidens mat försörjning.  Enligt deras uppskattningar kommer världens befolkning uppgå till 9,2 miljarder människor år 2030, och matbehovet uppskattas att bli 50 procent högre än vad det är idag. Är det då rätt väg att äta ett piller som gör att vi kan äta mer mat utan att tillgodogöra oss dess näringsämnen och energi? Jag tycker inte det.

Orättvist

Visst, det är orättvist att vissa kan äta näst intill vad de vill medan andra går upp av minsta lilla bakelse. Men i slutändan måste vi anpassa oss efter våra egna individuella förutsättningar. Samt se till den större helheten, vår miljö och våra medmänniskor.

Kost och Träning

I slutändan är det sundaste sättet att få ett hälsosamt liv en kombination av träning och rätt kost i rätt mängd.