Hälsopromotion

Vill du att ditt företag ska ha alla fördelar det kan?

Företag med friska och sunda medarbetare är oftast sundare själva. Studier visar bland annat att välmående personal har högre energinivå och bättre produktivitet än medarbetare som själva värderar sin hälsa som dålig.

Hälsa handlar inte bara om att äta nyttigt och att träna!

Hälsa och sundhet på arbetsplatsen mår bäst av att ses från ett holistiskt perspektiv, där trivsel, ledarskap, öppenhet och möjligheter samverkar.

Vår modell

Vår modell bygger på ett salutogent synsätt där fokus är på att förflytta personer mot den hälsosamma polenSkärmavbild 2013-09-02 kl. 09.27.42 på ett kontinium. Fördelen med detta är att det till skillnad från ett patogent fokus, där man fokuserar på att minimera riskfaktorer, är att man även når de medarbetare som inte tillhör någon riskgrupp. Med andra ord så blir även de redan hälsosamma medarbetarna ännu mer hälsosamma och produktiva.

Vi arbetar inom de avgränsningar arbetsmiljölagen föreskriver med att skapa en känsla av sammanhang (SOC) genom att skapa resurser (GRR) för medarbetarna och företaget. Allting sker i ett tätt samarbete med ledningen och med ett stort fokus på delaktighet (Participation).

 

Tillvägagångssätt

Steg 1 Är att göra en arbetsplatsvärdering och analys. I det här steget använder vi oss av frågeformulär och hälsotester.

Steg 2 Här analyserar vi resultaten av steg ett. Utifrån analysen föreslår vi möjliga insatser och hur man kan implementera dem.

Steg 3 Implementering och utbildning. Genom att utbilda nyckelpersoner inom företaget så når man långt med en liten insatts. Detta steg är olika för alla arbetsplatser eftersom alla arbetsplatser är individuella. Det är också detta som gör att färdiga koncept inte fungerar.

Steg 4 Utvärdering, har insatserna haft den önskade effekten? Utifrån utvärderingen tas beslut om framtida insatser.

Våra Tjänster

  • Arbetsplatsutvärderingar (APV)
  • Hälsotester
  • Project Management
  • Hälsopromotion
  • Föreläsningar

 

För mer information sänd oss ett mail

Top